Sociale Dienst

Een ruimte die voorheen werd ingezet om toekomstplannen voor de gedetineerden te maken. Onder begeleiding maakten zij een stappen plan om weer terug te treden in de maatschappij. Tegenwoordig wordt de ruimte met hetzelfde doel ingezet, alleen is het publiek nét iets anders.  Deze ruimte is vooral geschikt voor vergaderingen en brainstormsessies die gericht zijn op veranderingen en de toekomst. De ruimte is ingericht met een boordroom setting en voorzien van creatieve middelen als, post-its, stiften, flipover en een kurkwand.